dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araştırması Giriş

Kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemine temizlik denir (Sezgin, 1994:30). Hijyen ise birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hayatın yüksek düzeyde uzun süre devamının sağlanması için sağlıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde uygulayan bir bilim kompleksidir. Hijyen temizlik ve sağlıkla ilgilenen bir bilim dalıdır. Hijyen konusu tek yönlü değildir. İnsan sağlığı açısından kişisel hijyen ve çevre hijyeni bir arada incelenmelidir. Her insanın sağlıklı yaşama hakkı ve sağlığını koruma ve devam ettirmesi onun görevidir. Bu nedenle kişisel temizliğe çok dikkat etmesi gerekir. Kişisel temizlikte giysi temizliği önemli bir yer tutar. Giysi temizliği ile birlikte kullanılan dokumaların (ürünlerin) uygun seçim ve kullanımı ile birlikte uygun bakım verilmesi onların ömrünü uzatır. Dokumalarda kullanılan doğal ve sentetik liflerin her birinin kendine özgü kuvvet, yumuşaklık, elastikiyet, direnç ve görünüm gibi karakteristikleri vardır. Herhangi bir temizleme yöntemi ürünün gerilme direncini düşürmemeli, rengini bozmamalıdır. Gözle görülen temizliğin yanı sıra bakteriyolojik olarak da temizliği sağlanmalıdır (Şafak, 1997:83-84; Güngen vd., 2002:233).

Temizlik, sağlığımız için çok önemli bir konudur. Toz, kir, leke, pas, yağ vs. gibi nedenlerle meydana gelen kirlerin yok edilmesinde kullanılan yöntemlerin tümü temizliktir. Temizlik işleminde su ile temizleme ve kimyasal madde ile temizleme olmak üzere iki ayrı yöntem kullanılır (Sezgin, 1994:109; Anonim, 1999: 227; Arpacı vd., 2000). Tekstil sanayiinin gelişmesiyle birlikte kumaş temizleme tekniklerinde de gelişmeler görülmektedir. Her kumaşın elde edilen lif özelliklerine göre, uygulanan temizlik tekniği vardır. En kolay ve pratik temizleme tekniği; sabun, deterjan ve su gibi maddelerle, yıkanmaya elverişli pamuklu ve ketenden dokunmuş kumaşlara uygulanan yıkamadır. Diğer taraftan yün ve ipek gibi kumaşlardan yapılmış eşyaların temizliği, özel itina ve özel ilaçlarla yapılmalıdır. Çünkü bu eşyalardan, yün ihtiva edenler sıcak su ve sabundan etkilenmekte, eski güzelliğini kaybetmekte ve beden ölçüsünde değişme olmaktadır. İpekten yapılmış olanlar ise, dokuma apresini, rengini ve parlaklığını yıkama sırasında kaybederek eşya, kullanılmaz duruma gelmektedir. Ayrıca; bu tür kumaşlar diğerlerine göre daha pahalıdırlar (Sönmez, 1997:281; Hilton, 2001:32-33). Yıkanmaya gelmeyen nazik ve pahalı kumaşların uzun ömürlü olması yönündeki çabalar, insanları temizlik teknikleri aramaya sevk etmiş, bulunan teknikler sonunda iş dalı haline gelmiştir. Daha sonraları kumaşların apre, renk ve kalitesini bozmayan kimyasal maddeler ve cihazlar bulma ve kullanma gereği hissedilmiştir. Su ve sabunla yapılan temizleme işlemlerinden ayırmak amacıyla bu işlem ve tekniğe “Kuru Temizleme” denmiştir (Sönmez, 1997:281).