dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araştırması Kaynakça

KAYNAKÇA

Aggazzotti, G., Fantuzzi, G., Righi, E., Predieri, G., Gobba, F.M., Paltrinıeri, M., and Cavalleri, A. 1994. Occupational and environmental exposure to perchloroethylene (PCE) in dry cleaners and their family members. Archives of Environmental Health. 49(6): 487-492.

AKOĞLAN, Meryem. 1997. Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.

Anonim, 1957. A method of reducing the problem of soiling in a clothing factory and proper drycleaning information. C.M.A. Production Research. Report: 3. A Report Issued by The Clothing Manufacturers Association of the United States of America. New York.

Anonim, 1999. Housekeeping Yönetimi. Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Yayını. Ufuk Matbaacılık. İstanbul.

Arpacı, F., 1999. Ankara’daki kuru temizleme atölyeleri yerleşim düzenlemelerinin çalışanların iş verimliliğine etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. (Yayınlanmamış). Ankara.

Arpacı, F., Şanlı, N., ve Arlı, M. 2000. Tüketicilerin kuru temizlemeye ilişkin bilgileri, tercih ve tatmin durumları. Mesleki Eğitim Dergisi. 2(4): 49-63.

Collier, A.M. 1974. A Handbook of Textiles. Second Edition. Pergamon Press. Oxford.

Ersoy, A.F., Tokyürek, Ş., ve Arpacı, F. 2001. Kuru temizleme atölyelerinde çalışanların verimliliği açısından eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi. İzmir.

Güngen, Y., Tokyürek, Ş. ve Şanlı, N. 2002. Ev ve Ailede Yaşam Yönetimi. Pegem A Yayıncılık. Ankara.

HILTON, Joni. 2001. Housekeeping Secrets My Mother never Taught Me. Prima Publishing. Roseville, California.

Imbriani, M., Ghittori, S., Pezzagno, G., and Capadaglio, E., 1988. Urinary excretion of tetrachloroethylene (percchloroethylene) in experimental and occupational exposure. Archives of Environmental Health. 43(4): 292-298.

JONES, Ursula. 1995. Kat Hizmetleri ve Ön Büro. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. Yayın No:2922. Ajans-Türk Matbaacılık. Ankara.

SCHNEIDER, Madelin., TUCKER, Georgina., and SCOVIAK, Mary. 1999. The Professional Housekeeper. Fourth Edition. John Wiley Sons Inc. New York.

Sezgin, O.M. 1994. Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi. Eser Matbaacılık. Ankara.

Sönmez, A. 1997. Kat Hizmetleri. Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları Temel Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. İstanbul.

Şafak, Ş. 1997. Kurumlarda Ev İdaresi. Damla Matbaacılık. Ankara.

Workman, J.E. and Choi, Y. 1999. Consumers’ Understanding of Care Label Symbols. Journal of Family and Consumer Science. 91 (4):63 – 70.