dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Araştırması Sonuç ve Önerileri

Dry Center müşterisi olan tüketicilerin kuru temizleme tüketim alışkanlıkları, bilgi ve değerlendirmelerini incelemek amacı ile planlanan ve yürütülen bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; tüketicilerin yarıdan fazlası kuru temizleme hizmeti almaktadır ve kaliteli temizleme ve ütü hizmeti verildiği için kuru temizleme hizmeti almaktadır.
Tüketiciler pantolon, ceket etek, mont, gömlek, elbise, palto ve kaban gibi giysiler için kuru temizleme hizmeti alırken kumaş perde, tül perde, masa örtüsü, yorgan ve battaniye gibi ev tekstil ürünlerine de kuru temizleme hizmeti almaktadırlar. Tüketicilerin yarıdan biraz fazlası giysileri ve ev tekstil ürünleri için sadece ütüleme hizmeti de almaktadır.
Tüketicilerin yaklaşık olarak 1/3’ü kuru temizleme işlemi sırasında ürünlerin ıslandığını ifade ederek kuru temizlemenin ne olduğunu doğru olarak bildiğini göstermiştir.

Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde tüketicinin yaşının ve eğitim durumunun etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde kadın ve erkek tüketiciler arasında da farklılık olmadığı saptanmıştır.
“Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır” ve “kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli” ifadelerinde bekâr ve evli tüketiciler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Diğer ifadelerde medeni duruma göre istatistiksel anlamda fark bulunmamasına karşın ortalama puanlar evli tüketicilerin bekâr tüketicilere göre kuru temizleme değerlendirmelerinin daha dikkatli olduğunu ortaya koymaktadır.

Tüketiciler ürünler lekelendiği zaman kuru temizlemeciye götürmekte ya da bazen kendisi, bazen kuru temizlemeci lekelere müdahale etmektedir. Tüketicilerin en sık karşılaştığı lekelerin başında yağ, yemek, çay, kahve ve mürekkep lekeleri gelirken; en az karşılaştıkları lekeler ise pas, uhu, mum, sakız ve diğer lekelerdir.

Tüketicilerin yarıdan fazlası ürün satın alırken etiketlerdeki bakım talimatlarını incelemektedir ve yarıya yakını üretici firmaların ürün üzerine koydukları bakım talimatlarının kumaş, düğme, fermuar ve aksesuarın tümünü kapsadığını ifade etmektedir. Tüketicilerin doğru bildikleri ürün etiket sembollerinin başında elde yıkama, ütülenmez, ütü yapılabilir, kuru temizleme yapılır, normal yıkama ve yıkanmaz işlemi sembolü gelirken ağartıcının kullanılması ve kullanılmaması durumları ve asarak kurutma işlemi sembolleri yanlış olarak bilinmektedir.

Elde edilen bu sonuçlara göre, tüketicilerin kuru temizleme hizmeti ihtiyacının hiçbir zaman sona ermeyeceği ve bu ihtiyacın her zaman olacağı görülmektedir. Tüketicinin kuru temizleme ihtiyacının en doğru şekilde giderilebilmesi için tüketicilerin kuru temizleme konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Bu eğitim örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilebileceği gibi basın, yayın ve internet aracılığı ile artırılabilir. Kuru temizlemeciler ve ürün üretim firmaları kendi internet sitelerinde tüketicileri gerekli tüm konularda bilgilendirebilir.

Kuru temizleme konusunda gerekli bilgiye sahip tüketici sahip olduğu ürünün bakım ve kullanımını doğru olarak yapacak ve üründen daha uzun süre yararlanabilecektir.