dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Cinsiyet Durumunun Etkisi

Tüketicilerin Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Cinsiyet Durumunun Etkisi

Tablo 8: Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerine cinsiyet durumunun etkisi

Kuru temizleme değerlendirmeleri Kadın X±SD Erkek X±SD t p
Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır 3.56±1.20 3.55±1.16 0.06 0.952
Kuru temizleme işleminde lekeler çıkar 3.84±0.91 3.89±0.87 -0.52 0.602
Kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli 3.93±1.01 4.02±0.85 -1.05 0.292
Tüm tekstil ürünleri kuru temizleme yapılır 2.97±1.19 3.08±1.20 -1.03 0.302
Kuru temizleme hizmeti uygun ücretlerle veriliyor 3.23±1.17 3.16±1.25 0.59 0.550
Sorduğum sorular hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyorum 4.18±0.92 4.14±0.91 0.45 0.648
Kuru temizlemede verilen ütü hizmeti kalitelidir 4.05±0.90 4.08±0.88 -0.34 0.730
Astarlı giysiler kuru temizleme gerektirir 3.54±1.06 3.66±0.98 -1.36 0.172

Sd: 518        Kadın (N): 246        Erkek (N): 274

Tablo 8’de görüldüğü gibi tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerine tüketicinin cinsiyet durumunun etkisi t testi ile incelenmiştir. Ancak tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde cinsiyet durumunun etkisinin olmadığı, diğer deyişle kadın ve erkek tüketiciler arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).