dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Eğitim Durumunun Etkisi

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Eğitim Durumunun Etkisi

Tablo 7: Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerine eğitim durumunun etkisi

Kuru temizleme değerlendirmeleri Kareler toplamı Kareler ortalaması F p Scheffe
Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır 1.564 0.391 0.276 0.893 -
Kuru temizleme işleminde lekeler çıkar 4.496 1.124 1.419 0.226 -
Kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli 7.980 1.995 2.314 0.056 -
Tüm tekstil ürünleri kuru temizleme yapılır 4.612 1.153 0.800 0.525 -
Kuru temizleme hizmeti uygun ücretlerle veriliyor 5.431 1.358 0.919 0.453 -
Sorduğum sorular hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyorum 2.110 0.527 0.622 0.647 -
Kuru temizlemede verilen ütü hizmeti kalitelidir 2.738 0.684 0.861 0.487 -
Astarlı giysiler kuru temizleme gerektirir 7.212 1.803 1.724 0.143 -

1: İlkokul ve daha az    2: Orta dereceli okul
3: Yüksek okul              4: Lisansüstü eğitim

Tablo 7’de görüldüğü gibi tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde eğitim durumunun etkisi tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Ancak eğitim grupları arasında farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri üzerinde yaş değişkeninin etkisi incelendiğinde değerlendirmelerin hiç biri üzerinde yaşın etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).