dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Medeni Durumun Etkisi

Tüketicilerin Kuru Temizleme Değerlendirmelerine Medeni Durumunun Etkisi

Tablo 9: Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerine medeni durumunun etkisi

Kuru temizleme değerlendirmeleri Bekar X±SD Evli
X±SD
t p
Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır 3.30±1.28 3.66±1.09 -2.45 0.015
Kuru temizleme işleminde lekeler çıkar 3.85±0.97 3.88±0.82 -0.02 0.772
Kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli 3.86±1.00 4.06±0.86 -2.45 0.014
Tüm tekstil ürünleri kuru temizleme yapılır 2.98±1.16 3.05±1.22 -0.68 0.492
Kuru temizleme hizmeti uygun ücretlerle veriliyor 3.18±1.21 3.20±1.21 -0.15 0.873
Sorduğum sorular hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyorum 4.15±0.92 4.17±0.91 -0.25 0.799
Kuru temizlemede verilen ütü hizmeti kalitelidir 4.01±0.90 4.11±0.88 -1.24 0.213
Astarlı giysiler kuru temizleme gerektirir 3.58±0.98 3.62±1.05 -0.42 0.672

p 0.05        Sd: 518        Bekar (N): 218        Evli (N): 302

Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmelerine medeni durumun
etkisi incelendiğinde; “kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır”
(t= -2.45, p 0.05) ve “kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli”
(t= -2.45, p 0.05) ifadelerinde bekâr ve evli tüketiciler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p 0.05). Diğer ifadelerde medeni duruma göre istatistiksel anlamda fark bulunmamasına karşın ortalama puanlar evli tüketicilerin bekâr tüketicilere göre kuru temizleme değerlendirmelerinin daha dikkatli olduğunu ortaya koymaktadır (Tablo 9).