dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Hizmeti Alınan Giysiler

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

2.2. Tüketicilerin Kuru Temizleme Tüketim Alışkanlıkları

Kuru Temizleme Hizmeti Alınan Giysiler

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 75.6’sı pantolon, % 71.7’si ceket, % 24.2’si etek, % 27.7’si mont, % 46.0’sı gömlek, % 29.4’ü elbise ve % 19.4’ü de kravat için kuru temizleme hizmeti alırken %31.0’i kaban ve % 24.0’ü de palto için kuru temizleme hizmeti almaktadır.

Tablo 3: Kuru temizleme hizmeti alınan giysiler n = 520

Kuru temizleme hizmeti alınan giysiler Evet Hayır
Sayı % Sayı %
Pantolon 393 75.6 127 24.4
Ceket 373 71.7 147 28.3
Etek 126 24.2 394 75.8
Mont 144 27.7 376 72.3
Gömlek 239 46.0 281 54.0
Elbise 153 29.4 367 70.6
Kravat 101 19.4 419 80.6
Kaban 161 31.0 359 69.0
Palto 125 24.0 395 76.0