dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Hizmeti Alma Nedenleri

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

2.2. Tüketicilerin Kuru Temizleme Tüketim Alışkanlıkları

Kuru Temizleme Hizmeti Alma Nedenleri

Araştırmaya alınan tüketicilerin % 53.6’sı kuru temizleme, % 3.1’i ev temizleme, % 1.2’si halı yıkama ve % 0.4’ü çamaşırhane hizmeti alırken; %16.7’si kuru temizleme ve çamaşırhane; % 14.2’si ev temizliği, kuru temizleme ve halı yıkama; % 10.8’i de ev temizliği ve kuru temizleme hizmetini birlikte almaktadır.

Tüketicilerin % 55.4’ü kaliteli temizleme ve ütü hizmeti verildiği için kuru temizleme hizmeti aldığını ifade ederken, % 51.3’ü ürünlerde oluşan lekelerin çıkarılması, % 33.5’i ürün etiketlerinde “yalnız kuru temizleme” işlemi yer aldığı, % 30.4’ü yaşamı kolaylaştırdığı ve % 27.5’i de yeterli zamanı olmadığı için kuru temizleme hizmeti aldığını ifade etmektedir (Tablo 2).

Tablo 2: Tüketicilerin kuru temizleme hizmeti alma nedenleri n = 520

Tüketicilerin kuru temizleme hizmeti alma nedenleri Evet Hayır
Sayı % Sayı %
Kaliteli temizleme ve ütü hizmeti verilmesi 288 55.4 232 44.6
Ürünlerde oluşan lekelerin çıkarılması 267 51.3 253 48.7
Ürün etiketlerinde "yalnız kuru temizleme" işleminin yer alması 174 33.5 346 66.5
Yaşamı kolaylaştırması 158 30.4 362 69.6
Yeterli zamanımın olmaması 143 27.5 377 72.5