dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Tüketicilerine İlişkin Demografik Özellikler

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

2.1. Tüketicilere İlişkin Demografik Özellikler

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 23.7’si 25 yaşında ya da daha küçük yaşta olup, % 35.2’si 26-35 yaşlarında, % 24.8’i 36-45 yaşlarında ve % 16.3’ü de 46 yaşında ya da daha büyük yaştadır. Tüketicilerin % 47.3’ü kadın ve geriye kalanlar (% 52.7) erkek tüketicilerdir.

İlkokul mezunu ya da daha az eğitimli olan tüketiciler % 4.8 oranında olup, % 42.1’i orta dereceli okul, % 41.0’i yüksekokul ve % 12.1’i de lisansüstü eğitim mezunudur. Yarıdan biraz fazlası (% 58.1) evli olan tüketicilerin % 41.9’u evli değildir ve % 50.6’sı çocuk sahibidir. Tüketicilerin % 38.1’inin 1, % 38.0’inin 2, % 16.4’ünün 3 ve % 7.2’sinin de 4 ya da daha çok sayıda çocuğu vardır (Tablo 1).

Tablo 1: Tüketicilere ilişkin demografik özellikler

Yaş Sayı % Medeni durumu Sayı %
- 25 123 23.7 Evli 302 58.1
26-35 183 35.2 Bekar 218 41.9
36-45 129 24.8
46 + 85 16.3
Cinsiyet Çocuk sahibi olma durumu
Kadın 246 47.3 Var 263 50.6
Erkek 274 52.7 Yok 257 49.4
TOPLAM 520 100.0 TOPLAM 520 100.0
Eğitim durumu Çocuk sayısı
İlk okul ve daha az 25 4.8 1 çocuk 101 38.4
Orta dereceli okul 219 42.1 2 çocuk 100 38.0
Yüksekokul 213 41.0 3 çocuk 43 16.4
Lisansüstü eğitim 63 12.1 4 + çocuk 19 7.2
TOPLAM 520 100.0 TOPLAM 263 100.0