dry center reklam alanı

Tüketicilerin Karşılaştıkları Lekeler ve Tepkileri

Tüketicilerin Karşılaştıkları Lekeler ve Tepkileri

Araştırmaya alınan tüketicilerin % 45.8’i ürünleri lekelendiği zaman kuru temizlemeciye götürdüğünü ifade ederken, % 44.2’si bazen kendisinin, bazen kuru temizlemecinin müdahale ettiğini, % 7.7’si lekeleri kendisinin çıkarmaya çalıştığını ve % 2.3’ü de lekelere karşı bir şey yapmadığını ifade etmiştir.

Tüketicilerin en sık karşılaştığı lekelerin başında yağ (% 65.0),
yemek (% 62.3), çay (% 54.0), kahve (% 50.0) ve mürekkep (% 34.5) lekeleri gelirken; bunları çamur (% 26.0), meyve (% 24.4),
makyaj (% 22.3), kan (% 20.4), boya (% 13.3), ketçap (% 11.7) ve oje (% 10.2) lekeleri izlemektedir.

Tüketicilerin en az karşılaştıkları lekeler ise pas (% 7.5), uhu (% 5.4), mum (% 4.2), sakız (% 2.1) ve diğer lekelerdir (% 5.2).