dry center reklam alanı

Tüketicilerin Kuru Temizleme Bilgileri

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

2.3. Tüketici Bilgileri ve Kuru Temizleme Değerlendirmeleri

Kuru Temizleme Hizmeti Alınan Ev Tekstil Ürünleri

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin yaklaşık olarak 1/3’ü (% 32.0) kuru temizleme işlemi sırasında ürünlerin ıslandığını ifade ederek kuru temizlemenin ne olduğunu doğru olarak bildiğini göstermiştir.
Çamaşır makinesinde yapılan yıkama sırasında kullanılan suyun karşılığı, kuru temizleme makinesinde yapılan temizleme için solventtir.
Solvent bir çeşit çözücüdür ve kuru temizleme makinesindeki ürünler bu madde ile yıkama işleminden geçerler. Bu işlem sırasında, klasik su ile yapılan yıkamada olduğu gibi ürünler ıslanırlar.
Daha sonra kullanılan çözücü kuru temizleme makinesindeki kirli çözücü tankına gönderilirken, tamburda kalan ürünler kurutularak ütülenmeye hazır hale gelir Schneider et al., 1999).

Kuru temizlemenin kuru ortamda yapıldığını ifade eden tüketicilerin (% 68.0) kuru temizlemeyi bilmedikleri anlaşılmaktadır (Tablo 5).

Tablo 5: Tüketicilerin kuru temizlemenin anlamını bilme durumları

Kuru temizleme Sayı %
Kuru temizleme işlemi sırasında ürünler ıslanır 176 32.0
Kuru temizleme işlemi kuru ortamda yapılır 374 68.0
TOPLAM 520 100.0