dry center reklam alanı

Tüketicilerin Kuru Temizleme Değerlendirmeleri

2. BULGULAR ve TARTIŞMA

2.3. Tüketici Bilgileri ve Kuru Temizleme Değerlendirmeleri

Tablo 6: Tüketicilerin kuru temizleme değerlendirmeleri n=520

Kuru temizleme değerlendirmeleri KKTM KTM K KT KKT
Kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır 7.9 12.3 17.9 40.0 21.9
Kuru temizleme işleminde lekeler çıkar 2.5 5.4 15.8 55.1 21.2
Kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli 3.1 3.7 14.8 48.7 29.8
Tüm tekstil ürünleri kuru temizleme yapılır 12.3 21.5 29.1 25.2 11.9
Kuru temizleme hizmeti uygun ücretlerle veriliyor 11.0 19.4 21.9 34.2 13.5
Sorduğum sorular hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyorum 3.3 2.3 8.8 46.0 39.6
Kuru temizlemede verilen ütü hizmeti kalitelidir 2.1 3.3 13.9 46.9 33.8
Astarlı giysiler kuru temizleme gerektirir 3.8 7.0 35.8 31.3 22.1

KKTM: Kesinlikle katılmıyorum      KTM: Katılmıyorum
K: Karasızım      KT: Katılıyorum    KKT: Kesinlikle katılıyorum

Tablo 6’da görüldüğü gibi tüketicilerin % 21.9’u “kuru temizleme giysinin ömrünü uzatır” ifadesine kesinlikle katılırken, % 40.0’ı katılmaktadır. “Kuru temizleme işleminde lekeler çıkar” ifadesine tüketicilerin % 55.1’i, “kuru temizleme hizmeti için verilen süre yeterli” ifadesine % 48.7’si katılmaktadır. “Tüm tekstil ürünleri kuru temizleme yapılabilir” ifadesine katılmayanlar % 21.5, “kuru temizleme hizmeti uygun ücretlerle veriliyor” ifadesine katılmayanlar % 19.4 oranındadır. Tüketicinin sorduğu sorular hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmesine kesinlikle katılanlar % 39.6 ve “kuru temizlemede verilen ütü hizmeti kalitelidir” ifadesine kesinlikle katılanlar % 33.8 oranındadır. Astarlı giysilerin kuru temizleme gerektirmesi ifadesinde kararsız kalanlar ise % 35.8 oranındadır.