dry center reklam alanı

Ürün Etiketi ve Bakım Sembolleri ile İlgili Görüşler

Tüketicilerin Ürün Etiketi ve Bakım Sembolleri ile İlgili Görüşleri

2.4. Ürün Etiketi ve Bakım Sembolleri

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 61.9’u ürün satın alırken etiketlerdeki bakım talimatlarını incelediklerini ifade ederken, % 38.1’i ürün satın alırken etiketlerdeki bakım talimatlarını incelemediklerini belirtmişlerdir. Tüketicilere üretici firmaların ürün üzerine koydukları bakım talimatları neyi kapsar diye sorulduğunda ise; % 43.4’ü kumaş, % 5.4’ü aksesuar, % 2.3’ü düğme, % 1.6’sı fermuar ve % 1.9’u da kumaş ve düğme cevabını verirken, tüketicilerin % 45.3’ü kumaş, düğme, fermuar ve aksesuarın tümünü kapsadığını ifade etmiştir.

Tüketicilerin ürün etiket sembollerini bilme durumları incelendiğinde doğru bilinen sembollerin başında elde yıkama (% 83.1), ütülenmez (% 78.3), ütü yapılabilir (% 76.7), kuru temizleme yapılır (% 74.4), normal yıkama (% 70.2) ve yıkanmaz (% 66.7) işlemi sembollerinin geldikleri ve bunları kuru temizleme yapılmaz (% 56.5), buhar kullanılmaz (% 46.7), kurutma yapılabilir (% 39.4), sıkılmaz (% 39.4) ve kurutma yapılmaz (% 38.1) sembollerinin izledikleri görülmektedir. Tüketiciler ağartıcının kullanılması ve kullanılmaması durumlarını (% 65.6 ve % 68.5) ve asarak kurutma (% 97.5) işlemi sembollerini yanlış olarak bilmektedirler (Tablo 10).

Arpacı vd. (2000) kuru temizleme işlemi sembolünü doğru olarak bilen tüketicilerin oranını % 36.6 olarak saptamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir survey çalışmasında 33 bakım sembolünden ortalama 11 tanesi doğru bilinmiş ve ütüleme işlemi sembolü diğer sembollere kıyasla daha çok öğrenci tarafından anlaşılmıştır (Workman and Choi, 1999).

Tablo 10: Tüketicilerin ürün etiket sembollerini bilme durumları n=520

Ürün etiket sembolleri Doğru Yanlış
Sayı % Sayı %
Elde yıkama 432 83.1 88 16.9
Ütülenmez 407 78.3 113 21.7
Ütü yapılabilir 399 76.7 121 23.3
Kuru temizleme yapılır 387 74.4 133 25.6
Normal yıkama 365 70.2 155 29.8
Yıkanmaz 347 66.7 173 33.3
Kuru temizleme yapılmaz 294 56.5 226 43.5
Buhar kullanılmaz 243 46.7 277 53.3
Kurutma yapılabilir 205 39.4 315 60.6
Sıkılmaz 205 39.4 315 60.6
Kurutma yapılmaz 198 38.1 322 61.9
Ağartıcı kullanılabilir 179 34.4 341 65.6
Ağartıcı kullanılmaz 164 31.5 356 68.5
Asarak kurutma 13 2.5 507 97.5

Tüketicilere ürün bakımı ile ilgili doğru bilgileri içeren etikete sahip ürün sunulması ve bu etiketlerin kolay anlaşılabilecek bir şekilde olması gerekmektedir (Collier, 1974). Eğer tüketici, ürün etiketlerindeki bakımla ilgili bilgilerin anlamını bilmezse, sahip olduğu ürünün seçimi, bakımı ve uzun ömürlü olması için gereği gibi davranamayacak ve üründen arzu edilen verim sağlanamayacaktır (Workman and Choı, 1999).